Huvudskyddsombud HSO

Om det finns flera skyddsombud på en arbetsplats ska enligt 6 kap. 3 § arbetsmiljölagen (1977:1160) ett av dem utses till huvudskyddsombud, HSO, för att samordna och ytterst företräda arbetstagarna inför arbetsgivaren. Det är skyddsombuden som föreslår vem som ska vara huvudskyddsombud till Transports avdelning eller styrelse som utser HSO. I vissa klubbar väljs huvudskyddsombud separat på medlemsmöten.

Källor och mer information
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 6 kap. 3 §
Regeringens proposition 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m.

Se även
Skyddsombud &- SO


Andra som läste detta läste även
Skyddsombud &- SO
Påföljder
Alkohol och droger
Skyddskommitté
Arbetsledare