Medicinska kontroller

Med en medicinsk åtgärd i detta sammanhang menas exempelvis hälso- och läkarundersökningar som görs föra att vara ett stöd i arbetsmiljöarbetet. De är reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2019:3.

Arbetsgivarens skyldigheter
Alla som arbetar natt ska erbjudas kostnadsfria läkarundersökningar. Det ska ske när tjänstgöringen börjar och därefter med sex års mellanrum – tre om arbetstagaren har fyllt 50 år (30 §).

Arbetstagaren har rätt att ta del av resultaten och de eventuella råd som motiverats av undersökningen ( 12 §).

Om det inte finns sekretesshinder ska arbetsgivaren få ta del av de medicinska kontrollerna. Om resultaten tyder på att arbetet kan leda till ohälsa ska arbetsgivaren vidta ohälso- och olycksförebyggande åtgärder (13 §)

Utöver kontroll vid nattarbete finns även andra tillfällen där arbetstagaren beroende på arbetsuppgift måste genomgå hälsoundersökningar. Dessa finns redovisade i AFS:en 2 §.

Definitioner
Som nattarbetande definieras den som

  • under en period som överstiger tre månader normalt utför minst tre timmar av dygnets arbete om natten eller
  • sannolikt kommer att fullgöra minst 38 % av årsarbetstiden om natten.

Natt är enligt AFS 2019:3 varje period om sju timmar som innefattar tiden 22 – 06 (29 §).

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket www.av.se
Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3)

Se även
Arbetstidslagen, Skift- och nattarbete


Andra som läste detta läste även
Skift- och nattarbete
Alkohol och droger
Nattarbete
Påföljder
Arbetsledare