Rådighetsansvar

Bevakningspersonal arbetar oftast ute hos kunder och använder då även deras fasta och rörliga anordningar. Det kan t.ex. vara en grind för inpassering eller ett räcke vid en trappa.

Enligt arbetsmiljölagen 3:12 har den som råder över ett sådant arbetsställe ett ansvar (därav rådighetsansvar) för att underhålla och kontrollera anordningarnas skick samt att se till att andra inte utsätts för risk för olycksfall eller ohälsa.

Källor och mer information
Tägtström, M. (red.) (2018). Arbetsmiljölagen: och dess förordning med kommentarer 21 april 2018. Stockholm: Arbetsmiljöverket www.av.se > Publikationer > Böcker


Andra som läste detta läste även
Samordningsansvar
Lokaluthyrare
Arbetsmiljölagen
Kameraövervakning
Kris &- stressreaktion